Rapa Nui

Tradycja Kultura Współczesność

450Wyniki ostatniego spisu ludności Rapa Nui potwierdzają obawy rdzennych mieszkańców. Wyspa jest siódmą chilijską gminą o najwyższym wzroście populacji w ciągu ostatniej dekady (z 3765 do 5761 osób).

Istnieje pięć kategorii migracji, które współistnieją na tym obszarze: członkowie załóg samolotów bądź statków, turyści, naukowcy, ludność etniczna i stali mieszkańcy. Wiadomość powinna cieszyć, lecz potwierdzenie gwałtownego wzrostu populacji pojawia się w bardzo niespokojnych dla Wyspy czasach. W momencie, gdy autochtonom coraz mniej podoba się obecność "obcych" i dochodzi na tym tle do zamieszek. To wszystko dzieje się też na oczach rekordowej liczby turystów - 85 tys. - którzy odwiedzili Rapa Nui w ubiegłym roku.

Stąd pojawiają się propozycję tymczasowego ewidencjonowania przyjezdnych. W trackie debaty w miejscowym Parlamencie zgłoszono także wymóg pięcioletniego pobytu na Rapa Nui, by móc uzyskać status rezydenta. Już dziś wiadomo, że tego warunku nie spełnia od 500 do 800 osób, które musiałyby opuścić teren Wyspy Wielkanocnej.

Planuje się również wprowadzenie wiz turystycznych na 30 dni, z możliwością przedłużenia do 90, jeżeli odwiedzamy rodzinę lub rdzennego mieszkańca. W przypadku przekroczenia tych terminów, miejscowe władze, miałyby prawo wydalić niechcianego gościa oraz nałożyć na niego karę grzywny. Takie prawo ma chronić tubylców przed najazdem kontynentalnych Chilijczyków, którzy odbierają im pracę i dochody z turystyki.

Zaostrzenie wymogów dotyczących pobytu związane jest z obawami o stabilność Rapa Nui i problemami jakie już widoczne są w gospodarce odpadami, z brakiem wody pitnej i energii oraz wydzielaniem środków na budowę. Aby zminimalizować dodatkowe obciążenia generowane przez coraz liczniejszych wyspiarzy, plan zakłada wprowadzenie opłaty za wejście do parku narodowego (w wysokości 100 USD). Zarobione w ten sposób pieniądze miałby być przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska i realizację projektów rozwojowych na wyspie.

 

na podstawie: http://islasdelpacifico.wordpress.com

zdjęcie: Eva Stankovitch

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Reklama
www.douglas-shop.pl

Patronat

Reklama